Roteer je scherm

Inleiding

Sinds 2005 verzorgt brancheorganisatie InEen de Benchmark Huisartsenposten. Huisartsenposten gebruiken de benchmark om onderling te vergelijken en hun kwaliteit en service verder te vergroten. Op basis van de cijfers van alle huisartsenposten in Nederland schetst InEen de landelijke trends.

Deze online infographics geven overzichtelijk en snel inzicht in de ontwikkelingen in de spoedeisende huisartsenzorg in avond, nacht en weekend. Hoe de bereikbaarheid van de huisartsenposten zich ontwikkelt bijvoorbeeld, en hoeveel triagisten en (regie)artsen er werken en hoeveel mensen bellen, op de huisartsenpost worden gezien of thuis worden bezocht door de huisarts.

Locatie en openingstijden

Alle 52 Huisartsendienstenstructuren (HDS'en) in Nederland zijn lid van InEen. Samen vertegenwoordigen zij 118 huisartsenposten. 48% van de HDS'en heeft 1 huisartsenpost, 37% heeft er 2, 3 of 4 en 15% heeft meer dan vier locaties. Driekwart van de locaties bevindt zich op het terrein van een ziekenhuis. Meestal is op hetzelfde terrein een Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis. In totaal is 76% van de huisartsenposten alle avond-, nacht en weekenduren (ANW-uren) geopend, 20% is 's nachts niet open en 4% is alleen in het weekend overdag en 's avonds open. Bij een huisartsenpost werken gemiddeld 70 huisartsen en 22 triagisten.